Röding till Skribo

Idag, 1/11 har vi satt ut 250 kg röding i Skribotjärn.

Årets utsättning är nu klar och totalt har fiskeklubben satt ut 4 403 kg i de vatten som vi arrenderar.

Här hittar du fördelningen >>>