Årsmöte 2023

Den 24 april hölls årsmöte i SFK Filip

36 st av klubbens ca 404 medlemmar kom till Folkets Hus i Filipstad på SFK Filips 61:e årsmöte.

På mötet gick man igenom verksamhetsberättelsen och de aktiviteter som genomförts under året. Här finns årsmötetshandlingarna: >>>

Detta år blev lite krångligare än tidigare år, detta beror på att Länsstyrelsen i Värmland hade beslutat sig för att inte ge oss tillstånd att sätta ut regnbåge i våra vatten av olika orsaker. Vi överklagade beslutet till Havs- och vattenmyndigheten som också tog tid på sig att komma med beslut. I slutet av september kom äntligen ett beslut där vi fick tillstånd att sätta ut regnbåge i Skribotjärn, Potten och Skillerälven, däremot fick vi avslag på Gammelhytten pga. det kan finnas bäcköring i bäcken upp till Segeltjärn. Detta har också överklagats till förvaltningsrätten. 6 st tillsyningspersoner har genomfört en ny grundutbildning under våren, alla blev godkända och har nu ett förordnande som gäller tom 2028.

985 kg fisk – satte vi ut i Skribotjärn under 2022. Gammelhytten, Potten och Skillerälven fick 0 kg,
Röding fick vi inte tag på inom vårt närområde, så ingen utsättning kunde ske och det.
Detta kostade oss 88 650 + transportkostnad 4 600 kr, totalt: 93 250 kr.
Totalt fick klubben in 232 129 kr och utgifterna stannade vid 278 246 kr ett minus på –46 117 kr. Underskotte beror på att vi lade in en ny matta i vår klubbstuga vid Skribotjärn (44 280 kr). Detta arbete skulle ha gjorts under 2021 men fick skjutas på till 2022. Klubbens ekonomi är väldigt god och under kontroll.

Inga ändringar av våra stadgar gjordes.

Arvoden och avgifter kommer inte att ändras under 2023.

Efter sedvanliga föredragningar av verksamhets- och ekonomisk rapport fick styrelsen ansvarsfrihet för året 2022.

Valberedning föreslog omval på alla poster för 2023, och mötet valde enligt valberedningsförslag.

Följande val genomfördes:

Till kassör för 2023-2024 omvaldes Tommy Bäck.
Till ledamöter för 2023-2024 omvaldes Kjell Eriksson och Harry Karlsson
Till suppleant för 2023-2024 omvaldes Leif Kuhlin
Till tävlingskommittén för 2023-2024 omvaldes Peter Künert och Kent Kullander
Till materialförvaltare för 2023 ny valdes Patrik Andersson eftersom Kent Kullander avsa sig uppdraget
Till revisorer för 2023-2024 omvaldes Sören Kronberg
Till revisorersättare 2023 omvaldes Peter Künert
Tillsyningspersoner valdes Pierre Göransson tom 2025, Tommy Bäck, Kjell Eriksson, Tore Hopman, Harrieth Johansson, Eivor Sundén Bäck, Patrik Andersson tom 2028 och Leif Kuhling tom 2029

Valberedning omvaldes för 2023, Kristina Olsson, Patrik Andersson, Kjell-Arne Adolphzon

2022 års Oxhälja, genomfördes efter 2 år med covid. Vi hade hel andel och fyllde alla våra pass, intäkt 10 800 kr.

Årskortsutlottningen vanns av Ann-Britt Eriksson och 2 st tröstpris lottades ut.

Mötet avslutades sedvanligt med kaffe/the/drick och en macka.

Styrelsen och funktionärer 2023

Ordförande:Tore Hopman
Kassör:Tommy Bäck
Sekreterare:Eivor Sundén Bäck
Ledamöter:Kjell Eriksson, Harry Karlsson, Rolf Olofsson, Harrieth Johansson
Ersättare:Yvonne Olofsson, Leif Kuhlin
Tävlingskom:Tävlingsledaren Rolf Olofsson, Peter Künert, Kent Kullander, Patrik Andersson, Kjell-Arne Adolphzon
Ungdomsansv:utser styrelsen
Stugfogde:Kjell Eriksson
Materialförv:Patrik Anderson
Tillsyningsmän/kvinnor:Kjell Eriksson, Harrieth Johansson, Tore Hopman, Eivor Sundén Bäck, Tommy Bäck, Pierre Göransson, Patrik Andersson, Leif Kuhlin
Revisorer:Sören Kronberg, Roger Fogde
Rev.ersättare:Peter Künert
Valberedning:Kristina Olsson (sammankallande), Patrik Andersson och Kjell-Arne Adolphzon