Årsmöte 2022

Den 21 april hölls årsmöte i SFK Filip

33 st av klubbens ca 430 medlemmar kom till Folkets Hus i Filipstad på SFK Filips 60:e årsmöte.

På mötet gick man igenom verksamhetsberättelsen och de aktiviteter som genomförts under året. Här finns årsmötetshandlingarna: >>>

4 368 kg fisk – så mycket fiska har SFK Filip inte satt ut i sina vatten tidigare. Potten fick 790 kg regnbåge isatt, Gammelhytten fick 1 175 kg,
Skribotjärn 1 933 kg regnbåge och 250 kg röding under året och Skillerälven 220 kg.
Detta kostade oss 304 788 + transportkostnad 34 250 kr, totalt: 339 038 kr.
Totalt fick klubben in 512 387 kr och utgifterna stannade vid 463 797 kr ett plus 48 590 kr. Uthyrningen av Potten gick även 2021 bra, totalt var den uthyrd i stortsett varje helg under perioden maj-sept, vi fick in 107 400 kr på Potten en ökning med 16%. Klubbens ekonomi är väldigt god och under kontroll.

Inga ändringar av våra stadgar gjordes.

Arvoden och avgifter kommer inte att ändras under 2022.

Efter sedvanliga föredragningar av verksamhets- och ekonomisk rapport fick styrelsen ansvarsfrihet för året 2021.

Valberedning föreslog omval på alla poster för 2022, och mötet valde enligt valberedningsförslag.

Följande val genomfördes:

Till ordförande för 2022-2023 omvaldes Tore Hopman.
Till sekreterare för 2022-2023 omvaldes Eivor Sundén Bäck
Till ledamöter för 2022-2023 omvaldes Rolf Olofsson och Harrieth Johansson
Till suppleant för 2022-2023 omvaldes Yvonne Olofsson
Till materialförvaltare för 2022-2023 omvaldes Kent Kullander
Till stugfogde för 2022-2023 omvaldes Kjell Eriksson
Till tävlingskommittén för 2022-2023 omvaldes Patrik Andersson och Kjell-Arne Adolphzon
Till revisorer för 2022-2023 omvaldes Roger Fogde
Till revisorersättare 2022 omvaldes Peter Künert
Tillsyningspersoner förlängs en kortare period av Länsstyrelsen. Alla ska gå en utbildning under 2022. Mötet beslöt att hänskjuta valet till höstmötet.

2021 års Oxhälja, ställdes in p.g.a. Covid-19.

Information från styrelsen

Klubben har inte fått något tillstånd från Länsstyrelsen att sätta ut fisk än. Endast Värmlands län är utan tillstånd. En tjänsteman har inspekterat ut- och inflöden vid våra vatten.
Nästa år blir utsättningensfisken 5-6 hg/st eftersom en sjukdom i bland dansk sättfisk gjorde att en del odlare fick slakta all sin fisk och börja om. I år kan vi få fem ton fisk som väger ca 1-1,5 kg/st.
Klubben har fått in klagomål på att årskortsinnehavare tar för mycket fisk och följer inter reglerna. En del lägger ut på Facebook hur mycket de tar upp varje dag. En lösning är att man minskar antalet fiskar till två st per dygn på årskorten. Detta är ett förslag inget beslut.
Klubben kommer att renovera klubbstugan, en ny matta skall läggas in, förstren i köket skall bytas ut och en ny dörr skall sättas in.
Klubben deltar på Filipstadsmässan 7-8 maj. Vi kommer att bjuda på smakportioner av rökt regnbåge, från Gustavalax AB.

Årskortsutlottningen vanns av Kent Kullander och 2 st tröstpris lottades ut.

Mötet avslutades sedvanligt med kaffe/the/drick och en macka.

Styrelsen och funktionärer 2022

Ordförande:Tore Hopman
Kassör:Tommy Bäck
Sekreterare:Eivor Sundén Bäck
Ledamöter:Kjell Eriksson, Harry Karlsson, Rolf Olofsson, Harrieth Johansson
Ersättare:Yvonne Olofsson, Leif Kuhlin
Tävlingskom:Tävlingsledaren Rolf Olofsson, Peter Künert, Kent Kullander, Patrik Andersson, Kjell-Arne Adolphzon
Ungdomsansv:utser styrelsen
Stugfogde:Kjell Eriksson
Materialförv:Kent Kullander
Tillsyningsmän/kvinnor:Kjell Eriksson, Harrieth Johansson, Tore Hopman, Eivor Sundén Bäck, Tommy Bäck, Pierre Göransson, Patrik Andersson
Revisorer:Sören Kronberg, Roger Fogde
Rev.ersättare:Peter Künert
Valberedning:Kristina Olsson (sammankallande), Patrik Andersson och Kjell-Arne Adolphzon