Årsmöte 2021

Den 21 juni hölls årsmöte i SFK Filip

20 st av klubbens ca 405 medlemmar kom till Folkets Hus i Filipstad på SFK Filips 59:e årsmöte.

På mötet gick man igenom verksamhetsberättelsen och de aktiviteter som genomförts under året. Här finns årsmötetshandlingarna: >>>

4 170 kg fisk – så mycket fiska har SFK Filip inte satt ut i sina vatten tidigare. Potten fick 690 kg regnbåge isatt, Gammelhytten fick 1 235 kg,
Skribotjärn 1 825 kg regnbåge och 200 kg röding under året och Skillerälven 220 kg.
Detta kostade oss 311 923 + transportkostnad 32 875 kr, totalt: 344 798 kr.

Totalt fick klubben in 531 164 kr och utgifterna stannade vid 478 454 kr ett plus 52 709 kr. Höjd punkterna 2020 var att tävlingsverksamheten gick 42% bättre än fjolåret och uthyrningen av Potten stack verkligen iväg, en ökning med 82% jämfört med fjolåret. Klubbens ekonomi är väldigt god och under kontroll.

Inga ändringar av våra stadgar gjordes.

Arvoden och avgifter kommer inte att ändras under 2021.

Efter sedvanliga föredragningar av verksamhets- och ekonomisk rapport fick styrelsen ansvarsfrihet för året 2020.

Valberedning föreslog omval på alla poster för 2021, och mötet valde enligt valberedningsförslag.

Följande val genomfördes:
Till ledamöter i styrelsen för 2021-2022 omvaldes: Tommy Bäck, Kjell Eriksson och Harry Karlsson.
Till ersättare för 2021-2022 omvaldes: Leif Kuhlin
Till tävlingskommittén omvaldes för 2021-2022: Peter Künert och Kent Kullander
Till revisorer för 2021-2022 omvaldes: Sören Kronberg
Till revisorersättare för 2021 omvaldes: Peter Künert.
Till valberedning: Patrik Andersson (samk), Kristina Olsson och Kjell-Arne Adolphzon, förslogs av mötet att omväljas, eftersom Patrik och Kjell-Arne inte var närvarande fick styrelsen i uppdrag att prata med dem om de vill bli omvalda. Kristina tacka ja till omval.

2020 års Oxhälja, ställdes in p.g.a. Covid-19.

Årskortsutlottningen vanns av Gun-Britt Karlsson och 3 st tröstpris lottades ut.

Mötet avslutades sedvanligt med kaffe/te och en macka.

Styrelsen och funktionärer 2021

Ordförande:Tore Hopman
Kassör:Tommy Bäck
Sekreterare:Eivor Sundén Bäck
Ledamöter:Kjell Eriksson, Harry Karlsson, Rolf Olofsson, Harrieth Johansson
Ersättare:Yvonne Olofsson, Leif Kuhlin
Tävlingskom:Tävlingsledaren Rolf Olofsson, Peter Künert, Kent Kullander, Patrik Andersson, Kjell-Arne Adolphzon
Ungdomsansv:utser styrelsen
Stugfogde:Kjell Eriksson
Materialförv:Kent Kullander
Tillsyningsmän/kvinnor:Kenneth Larsson, Kjell Eriksson, Harrieth Johansson, Tore Hopman, Eivor Sundén Bäck, Tommy Bäck, Pierre Göransson, Peter Künert (Patrik Andersson)
Revisorer:Sören Kronberg, Roger Fogde
Rev.ersättare:Peter Künert
Valberedning:Patrik Andersson (sammankallande), Kristina Olsson och Kjell-Arne Adolphzon