Höstmöte 2022

Den 13 oktober höll SFK Filip höstmöte på Folkets Hus i Filipstad.

Styrelsen presenterade hur aktiviteterna har avverkats under året.

Vi har genomfört vissa aktiviteter under året, se tävlingsrapport i bifogad fil, klick.

Eftersom Länsstyrelsen i Värmland har beslutat sig för att prova lagstifteningen så har vi inte fått något tillstånd att sätta ut regnbåge i våra vatten. Det vi har fått tillstånd på är att sätta ut röding i Skribotjärn, 250 kg, men här finns andra problem. Vi jobbar med att få tag på röding. Vi arbetar också med att överklaga Länsstyrelsens beslut angående tillstånd. Havs- och Vattenmyndigheten har nu ärendet i sina händer och vi inväntar svar inom kort. Det är väldigt svårt att få tag på rödning inom närområdet. Fiskeutsättningen av ädelfisk i våra vatten t.o.m 30 sep är 0 (3 413) kg satts ut fördelat på 0 (1 478) kg i Skribo, 0 (865) kg i Gammelhytten, 0 (850) kg i Potten och 220 (220) kg i Skillerälven.
All fisk kommer från Gustavalax
.

Ekonomin är stabil, intäkter är 197 666 kr (448 837) de första 9 mån, medan utgifterna under perioden är 147 426 kr (316 286), för tillfället ligger vi på ett plus med 49 908 kr (132 551). En ny matta har lagts in i klubbstugan under våren som kostade 44 286 kr.

Årets upplaga av Oxhälja genomfördes, inga missade pass har rapporteras. Nästa år kommer vi att ha halv andel. Innebär det att vi skall fylla ca 10 st arbetspass. Så räkna med att vi hör av oss efter midsommar för att få folk till arbetspassen.

Övriga beslut som mötet fattade:

  • att godkänna aktiviteterna för 2022 Listan ligger utlagd under klubbsidan.
  • att godkänna den föreslagna budget, vilket innebär att klubben planerar att sätta ut ca 4,0 ton fisk även nästa år.
  • att Gammelhyttsjön stängs av söndag 14 nov kl. 24:00. Om det finns is så det håller så blir det PREMIÄR i Gammelhytten 1 jan 2023 kl. 10:00.
  • efter en diskussion angående årskortet så röstade medlemmarna för att vi inte skall återbetala eller ge rabatt vid förlängning av korten.
  • mötet beslutade också efter omröstning att ställa in årets upplaga av Forellnappet.

En fråga kom upp om det inte går att skaffa en handikapptoalett vid Skribotjärn? Svar: Att detta arbete har även styrelsen diskuterat och man skall undersöka kostnader för att genomföra detta, tyvärr avstannade detta när vi inte fick något tillstånd att sätta ut regnbåge men arbetet fortsätter. Det kostar ca 120 000 kr att anlägga en HCP-toalett och detta har inte klubben själv ekonomi till men vi skall söka bidrag från olika håll för att täcka detta.

Pristagarna i sommarens KM i mete fick sina medaljer. Mästarna är Harrieth Johansson och Tore Hopman.

Årsmöten kommer att hållas på Folkets Hus i Filipstad, 20 april 2023 kl. 18:30

Mötet avslutades med att Siv Bodinger vann ett årskort samt att alla fick kaffe/te samt smörgås.

Vill någon ha mer information om vad som sades och kom upp ring 070 – 254 32 50