Höstmöte 2019

Den 24 oktober höll SFK Filip höstmöte,på Folkets Hus i Filipstad.

Styrelsen presenterade hur aktiviteterna har avverkats under året. Möteshandlingar finns att hämta här: >>>

8 st aktiviteter har genomförts hittills, se möteshandlingar.

Fiskeutsättningen av ädelfisk i våra vatten t.o.m 30 sep är 2.830 (2.350) kg satts ut fördelat på 1.285 (1.225) kg i Skribo, 675 (645) kg i Gammelhytten, 470 (380) kg i Potten och 200 (100) kg i Skillerälven.
Ytterligare 1.050 kg är beställd och kommer att sättas ut i okt-dec, av detta är 200 kg röding som kommer att sättas ut inom kort.
All fisk kommer från Gustavalax.

Ekonomin är väldig stabil, intäkter har gått upp 15% (304 372 kr)de första 9 mån, medan utgifterna har under perioden gått upp 5% (214 309 kr), för tillfället ligger vi på ett plus med 90 063 kr
Klubben fick bidrag från kommunen på 10 000 kr till ungdomsfiske i Skillerälven.
Klubben har också sökt och fått bidrag från kommunen på 17 000 kr, för att sätta ut regnbåge i Skillerälven mellan Kvarnbrodammen och Storbrodammen.

Mötet beslutade att inte höja några avgifter inför 2020.
Övriga avgifter berörs inte. Detta gäller också de telefonarvoden som betalas ut.

Årets upplaga av Oxhälja gick bra, vi fyllde alla våra arbetspass (hel andel) och ingen uteblev från sitt arbetspass.
Klubben kan räkna med att få ca 25-27 000 kr för detta arbete. Nästa år kommer vi att åter ha hel andel, bestäms på Oxhäljas höstmöte. Om vi får hel andel nästa år så innebär det att vi skall fylla 20 st arbetspass. Så räkna med att vi hör av oss efter midsommar för att få folk till arbetspassen.

Övriga beslut som mötet fattade:

  • att fiskeklubben skall delta på Filipstadsmässan 9-10 maj 2020.
  • att godkänna aktiviteterna för 2020 Listan ligger utlagd under klubbsidan.
  • att godkänna den föreslagna budget, vilket innebär att klubben planerar att sätta ut ca 3,5 ton fisk även nästa år.
  • att Gammelhyttsjö stängs av måndag 18 nov kl. 00:01, det blir styrelsen uppgift att anse när när sjön skall öppnas igen.

Styrelsen förslag till stadgeändringar togs upp. Om någon vill göra andra ändringar i stadgarna så skall detta skickas till sekreteraren senast 1 feb 2020.

Pristagarna i sommarens KM i mete fick sina medaljer. Mästarna är Yvonne Olofsson och Peter Künert.

Inga nya frågor fanns att ta upp.

Årsmöten kommer att hållas på Folkets Hus i Filipstad, 26 april 2020 kl. 18:30

Mötet avslutades med att Kjell Eriksson vann ett årskort samt att alla fick kaffe/te samt smörgås.

Vill någon ha mer information om vad som sades och kom upp ring 070 – 254 32 50