Höstmöte 2021

Den 22 oktober höll SFK Filip höstmöte på Folkets Hus i Filipstad.

Styrelsen presenterade hur aktiviteterna har avverkats under året.

3 st aktiviteter har genomförts hittills och 5 st har blivit inställda pga dåliga isar och covid-19.

Fiskeutsättningen av ädelfisk i våra vatten t.o.m 30 sep är 3 413 (2 975) kg satts ut fördelat på 1 478 (1 255) kg i Skribo, 865 (860) kg i Gammelhytten, 850 (640) kg i Potten och 220 (220) kg i Skillerälven.
Ytterligare 990 kg är beställd och kommer att sättas ut i okt-dec, av detta är 250 kg röding som kommer att sättas ut inom kort. Mer fisk kan komma att beställas. Totalt sett kommer fiskeklubben att sätta ut 4 403 (4 170) kg ädelfisk.
All fisk kommer från Gustavalax
.

Ekonomin är mycket stabil, intäkter har gått upp 5% 448 837 kr (429 304) de första 9 mån, medan utgifterna har under perioden gått ner -4% 316 286 kr (330 178), för tillfället ligger vi på ett plus med 132 551 kr (99 126). En ny matta kommer att läggas in i klubbstugan med start 1 nov 2021.

Vår fiskeleverantör har meddelat att transportavgift kommer att höjas from nästa år med ca 30 %. Kassören föreslog ändå att inte höja några avgifter inför 2022. Mötet godkände detta.
Övriga avgifter berörs inte. Detta gäller också de telefonarvoden som betalas ut.

Årets upplaga av Oxhälja blev inställt pga covid-19. Nästa år kommer vi att ha hel andel. Innebär det att vi skall fylla ca 20 st arbetspass. Så räkna med att vi hör av oss efter midsommar för att få folk till arbetspassen. Troligen kommer det en förfrågan om fiskeklubben vill göra inventering på Dollar Store i år igen. Mötet beslöt att vi svarar jag till detta. Klubben kommer att behöva hjälp från medlemmarna för att genomföra detta. 2021 fick vi 10 000 kr för vårt arbete.

Övriga beslut som mötet fattade:

  • att fiskeklubben skall delta på Filipstadsmässan 7-8 maj 2022.
  • att godkänna aktiviteterna för 2022 Listan ligger utlagd under klubbsidan.
  • att godkänna den föreslagna budget, vilket innebär att klubben planerar att sätta ut ca 4,1 ton fisk även nästa år.
  • att Gammelhyttsjön stängs av söndag 14 nov kl. 24:00. Om det finns is så det håller så blir det PREMIÄR i Gammelhytten 1 jan 2022 kl. 10:00

Fiskeklubben fyllde 60 år under 2021, detta har vi inte firat. Mötet beslöt att vi firar klubben under 2022 med någon aktivitet. Styrelsen vill ha in förslag från medlemmarna. Förslag på höstmötet var:

  • Grillfest med fisketävling.
  • Någon aktivitet i samband med Filipstadsmässan.

Pristagarna i sommarens KM i mete fick sina medaljer. Mästarna är Harrieth Johansson och Tore Hopman.

Årsmöten kommer att hållas på Folkets Hus i Filipstad, 21 april 2022 kl. 18:30

Mötet avslutades med att Majli Gunnarsson vann ett årskort samt att alla fick kaffe/te samt smörgås.

Vill någon ha mer information om vad som sades och kom upp ring 070 – 254 32 50