Höstmöte 2020

Den 16 oktober höll SFK Filip höstmöte på Folkets Hus i Filipstad.

Styrelsen presenterade hur aktiviteterna har avverkats under året. Möteshandlingar finns att hämta här: >>>

3 st aktiviteter har genomförts hittills och 5 st har blivit inställda pga dåliga isar och covid-19, se möteshandlingar.

Fiskeutsättningen av ädelfisk i våra vatten t.o.m 30 sep är 2 975 (2 630) kg satts ut fördelat på 1.255 (1.285) kg i Skribo, 860 (675) kg i Gammelhytten, 640 (470) kg i Potten och 220 (200) kg i Skillerälven.
Ytterligare 1.070 kg är beställd och kommer att sättas ut i okt-dec, av detta är 200 kg röding som kommer att sättas ut inom kort. Mer fisk kan komma att beställas. Totalt sett kommer fiskeklubben över 4 ton ädelfisk 2020.
All fisk kommer från Gustavalax.

Ekonomin är mycket stabil, intäkter har gått upp 41% 429 304 kr (304 372) de första 9 mån, medan utgifterna har under perioden gått upp 35% 330 178 kr (214 309), för tillfället ligger vi på ett plus med 99 126 kr (90 063).
Ifjol fick vi ekonomisk bidrag från kommun på 27 000 kr.

Mötet beslutade att inte höja några avgifter inför 2021.
Övriga avgifter berörs inte. Detta gäller också de telefonarvoden som betalas ut.

Årets upplaga av Oxhälja blev inställt pga covid-19. Nästa år kommer vi att ha hel andel. Innebär det att vi skall fylla ca 20 st arbetspass. Så räkna med att vi hör av oss efter midsommar för att få folk till arbetspassen.

Övriga beslut som mötet fattade:

  • att fiskeklubben skall delta på Filipstadsmässan 8-9 maj 2021.
  • att godkänna aktiviteterna för 2021 Listan ligger utlagd under klubbsidan.
  • att godkänna den föreslagna budget, vilket innebär att klubben planerar att sätta ut ca 3,5 ton fisk även nästa år.
  • att Gammelhyttsjö stängs av söndag 15 nov kl. 24:00. Om det finns is så det håller så blir det PREMIÄR i Gammelhytten 1 jan 2021 kl. 10:00.

Ett önskemål om att vid Tjejnappet skall inte männen vara med ner vid tjärn och hjälpa till, det får stanna uppe vid vindskyddet och endast gå ner till till tjejerna för att serva dem med mat och dryck. Tjejerna får hjälpa varandra om någon får problem. Mötet ställde sig bakom detta önskemål.

Pristagarna i sommarens KM i mete fick sina medaljer. Mästarna är Annelie Adolphzon och Lennart Bredenberg.

Årsmöten kommer att hållas på Folkets Hus i Filipstad, 22 april 2021 kl. 18:30

Mötet avslutades med att Harry Karlsson vann ett årskort samt att alla fick kaffe/te samt smörgås.

Vill någon ha mer information om vad som sades och kom upp ring 070 – 254 32 50