Höstmöte 2023

Den 12 oktober höll SFK Filip höstmöte på Folkets Hus i Filipstad.

Vi fick även avslag på vår ansökan om att sätta ut gullspångsöring i Gammmelhyttsjön.

Styrelsen presenterade hur aktiviteterna har avverkats under året.

Vi har genomfört vissa aktiviteter under året, se möteshandlingar i bifogad fil, klick.

Fiskeutsättningen av ädelfisk i våra vatten t.o.m 30 sep är 2 638 (0) kg satts ut fördelat på 1 939 (0) kg i Skribo, 0 (0) kg i Gammelhytten, 565 (0) kg i Potten och 134 (0) kg i Skillerälven. Ytterligare 830 kg regnbåge kommer att sättas ut under okt/nov. Tyvärr har vi inte fått tag på någon röding i närområdet, så det blir ingen utsättning i år, däremot kommer Kedjeåsen att börja leverare röding under 2024.
All fisk kommer från Gustavalax
.

Ekonomin är stabil, intäkter är 364 399 kr (197 666) de första 9 mån, medan utgifterna under perioden är 338 448 kr (147 426), för tillfället ligger vi på ett plus med 25 951 kr (49 908). Nya köksfönster har köpts till i klubbstugan under året som kostade 9 174 kr.

Sportfiskarna har varit i bäcken mellan Segeltjärn och Gammelhyttsjön och elfiskad. Tyvärr så fick de både Bäcköring och Elrista. Det var det som länsstyrelsen befarade och där gjorde avslag på vår ansökan om att sätta ut regnbåde i Gammelhytten. Där för har vi öppnat upp sjön för fiske för medlemmar och de som köper fiskekort till Skribo. Klubben kommer att forsätta arbetet med att undersöka vad som nu krävs för att få ett utsättningstillstånd. När detta kan ske vet ingen idag. Mer informtion kommer att delges på vår hemsida.

Årets upplaga av Oxhälja genomfördes, inga missade pass har rapporteras. Så räkna med att vi hör av oss efter midsommar för att få folk till arbetspassen.

Övriga beslut som mötet fattade:

  • att godkänna aktiviteterna för 2023 Listan ligger utlagd under klubbsidan.
  • att gokänna de prishöjning som styrelsen föreslaget, medlemsavgiften höja med 20 kr, dygnskorten höjs också med 20 kr, halvårs- o årskort höjs med 100 kr och uthyrnings priset höjs med 200 kr för 12 tim och 100 kr för 24 tim samt extra fisk höjs.
  • Ett förslag har inkommit till styrelsen gällande årskort. Förslaget innebar att man ersätter Gammelhyttsjön med Potten alt inför ett eget årskort till Potten. Styrelsen föreslog mötet att inga förändringar skall ske nu och mötet beslutade enligt styrelsens förslag.
  • att godkänna den föreslagna budget för 2024, vilket innebär att klubben planerar att sätta ut ca 3,5 ton fisk även nästa år.

Ett medlemsförslag gällande ålder på åldern gällande junior och barnbarn. Ett förslag till stadgeändring visade och detta kan endast beslutas på årsmöte, förslag klicka här

En fråga kom upp om det finns andra regler för de som hyr klubbstuga vid fiske? Ett kompisgäng som hyrde klubbstugan har brutit mot vårt regelverk. Flera andra medlemmar kan intyga att det som kommit fram är sant. Mötet kom fram till att medlemen som hyrde klubbstugan skall uteslutas ur föreningen.

Pristagarna i sommarens KM i mete fick sina medaljer. Mästarna är Anneli Adolphzon och Bertil Andersson.

Årsmöten kommer att hållas den 11 april 2024 kl. 18:30

Mötet avslutades med att Harrieth Johansson vann ett årskort samt att alla fick kaffe/te samt smörgås.

Vill någon ha mer information om vad som sades och kom upp ring 070 – 254 32 50