Forellnappet

SOPHANTERING

Vi har uppmärksammat att det kastas fiskrens och matrester i våra soptunnor vid vindskydden runt våra sjöar. Då vi inte tömmer dem så ofta så uppstår en stank. Vi uppmanar ALLA att kasta detta i skogen i stället, finns djur om äter upp det. Soptunnorna är till för sopor som inte går att elda upp. Read More

Forellnappet

GAMMELHYTTSJÖN

Vi kommer att elfiska i Gammelhytten under hösten. För tillfället är det mycket vatten i bäcken från Segeltjärn. Sportfiskarna som skall genomföra elfisket vill att vattennivån skall sjunka lite för att det skall bli lättare att elfiska. Gammelhytten kommar att vara avstängd tills vi har fått ett svar på elfisket.

Forellnappet

KMi Pimelfiske

Vi gratulerar Åsa Karlsson och Peter Sandberg till årets klubbmästare i pimpelfiske som avgjordes på Färnsjön den 12 mars 2023. Resultat hittar ni här: klicka här

Forellnappet

ISLÄGE

Isen på Skribotjärn den 19/1 är ca 20-25 cm, Inge vatten på den. Kan vara svårt att komma ut pga isen är landlös. ALLA BETRÄDER ISEN PÅ EGEN RISK, GLÖM INTE ISDUBBAR!

Forellnappet

Medlemsavgift 2023

Medlemsavgiften kommer att skickas ut under veckorna 1 – 2. Avgiften för 2023 är 160 kr för senior och 80 kr för junior/kalenderår. Den betalas till BG 5770-1096 eller Swish 123 313 85 59, uppge ALLTID medlemsnummer. Avgiften skall vara betald senast 28 feb 2023, du som har ett giltigt årskort måste betala innan dess, Read More

Forellnappet

Gammelhytten

Havs- och vattenmyndigheten noterar att både länsstyrelsen ochfiskeklubben framhåller att det inom vattenområdet förekommer reproducerande bestånd avöring. Med beaktande av att regnbåge och öring har liknande levnadshistoria kan det inteuteslutas att utsatt regnbåge negativt kan förändra livsvillkoren för öring genom konkurrens omföda, konkurrens om utrymme samt predation. Havs- och vattenmyndigheten bedömer därför attden aktuella utsättningen Read More