Fångstrapportering

Att samla in fiske- och fångstrapporter är en viktig del av förvaltningen av ett fiskevatten.  Bra statistik kan vara viktig för vård och förvaltning av ett fiskbestånd och varje inrapporterad uppgift är till stor nytta för fiskevårdsarbetet.  Vi kan med hjälp av era rapporter få reda på vilka arter fångas, vad som tas upp eller släpps tillbaka och hur fångsterna utvecklas över tid.

  Ditt namn

  Din e-post
  (visas inte på hemsidan)

  Datum för fångst

  Fiskart

  Vikt (gram)

  Längd (cm)

  Sjö

  Bifoga bild

  Eventuell kommentar

  Fångstrapporter visas på vår hemsida. Om du inte vill visa ditt namn, skriv anonym som namn.

  Klicka här för att se senaste rapporter