Skylt visar vägen

Nu finns det en skylt efter väg 246 som visar vägen in till Skribotjärn från både norrgående och södergående trafik.