Alkoholpolicy

Alkohol- och Drogpolicy
för
Sportfiskeklubben FILIP

”All verksamhet som utförs i SFK Filip skall alltid vara fri från alkohol”

VARFÖR?

Att vara med i SFK Filip är mer än bara fiske. Här skall ungdomarna få en trygg och social gemenskap från de allra yngsta till de äldsta fiskeintresserade. För många barn och ungdomar är en förening, näst efter hemmet och skolan den viktigaste uppfostringsmiljön.
Våra ledare och äldre är viktiga sociala förebilder, då deras inställning till alkohol, droger och tobak kan påverka värderingar som barnen och ungdomarna bär med sig. Speciellt för de barn och ungdomar som växer upp i en otrygg hemmamiljö står ofta ledaren för den trygghet som
saknas i hemmet.

POLICY GÄLLANDE ALKOHOL OCH ANDRA DROGER

Barn och ungdomar upp till 18 år
All fiske och verksamhet som riktas mot unga och utförs i SFK Filips regi skall alltid vara fri från alkohol och andra droger. Om denna policy ej efterlevs skall föräldrar tillsammans med ungdom kontaktas omedelbart. Ledaren eller styrelsen ansvarar för föräldrakontakten och vid behov deltar ungdomsansvarige. Detta gäller vid all fiske och övrig verksamhet riktad mot unga.

Föreningens ledare, samt andra som representerar föreningen

All verksamhet som utförs i SFK Filip skall alltid vara fri från alkohol. Om denna policy ej efterlevs skall ledaren eller andra kontaktas så snart som möjligt. Ytterst ansvarig är styrelsen.
Detta gäller vid all fiske och tävlingsverksamhet.

Föreningens seniorverksamhet som är över 18 år, funktionärer samt förtroendevalda

SFK Filip riktlinje är att aldrig betala representation med starksprit, vill man däremot använda en öl eller ett glas vin som måltidsdryck vid vissa speciella tillfällen så går det bra.

Om denna policy ej efterlevs skall möte ske med berörd person så snabbt som möjligt.
Ytterst ansvarig är SFK Filips styrelse.