Kontakta klubben

SFK Filips telefonnummer är 070-254 32 50
Ordförande:Tore Hopman070-652 50 55 torehopman(a)hotmail.com
Kassör:Tommy Bäck070-675 42 60kassor(a)sfkfilip.com
Sekreterare:Eivor Sundén Bäck070-598 82 25resback(a)telia.com
Tävlingsledare:Rolf Olofsson070-173 05 92arlingsberg2(a)gmail.com
Ledamot:Kjell Eriksson070-687 42 42fishmail1953(a)gmail.com
 Harry Karlsson070-303 03 18 
 Harrieth Johansson070-663 92 32 
Suppleant:Yvonne Olofsson007-639 74 93arlingsberg(a)gmail.com
 Leif Kuhlin070-241 76 96leif(a)kuhlins.com
Stugfogde:Kjell Eriksson070-687 42 42fishmail1953(a)gmail.com
Bokning av stugan:Tommy Bäck070-675 42 60kassor(a)sfkfilip.com
Ungdomsansvarig:Ring klubbtelefon070-354 32 50kassor(a)sfkfilip.com
Tävlingkommittén:Tävlingsledare070-173 05 92arlingsberg2(a)gmail.com
 Björn Johansson 
 Kent Kullander 
 Patrik Andersson 
 Kjell-Arne Adolphzon  
Oxhäljakommittén:se kassör  
Materialförvaltare:Patrik Andersson073-918 01 56 
Revisorer:Sören Kronberg  
 Roger Fogde  
Revisorersättare:Åsa Karlsson  
Valberedning:Kjell-Arne Adolphzon
Patrik Andersson
 
Hemsidan:Leif Kuhlin070-241 76 96leif(a)kuhlins.com