Första utsättningen

Nu har första utsättningen av regnbåge genomförts. Skribotjärn fick 200 kg och Potten 50 kg regnbåge som hade en medelvikt mellan 600 – 700 gr. Klicka här