Medlemsavgift 2023

Medlemsavgiften kommer att skickas ut under veckorna 1 – 2.

Avgiften för 2023 är 160 kr för senior och 80 kr för junior/kalenderår.

Den betalas till BG 5770-1096 eller Swish 123 313 85 59, uppge ALLTID medlemsnummer.

Avgiften skall vara betald senast 28 feb 2023, du som har ett giltigt årskort måste betala innan dess, annars finns risk att du blir rapporterade för otillåtet fiske.