Vägen till Skribotjärn är nu plogad

Vägen till Skribotjärn från väg 246 är nu plogad. Inga andra vägar till sjöarna plogas inte.