Isläget är inte stabilt

Isläget är inte stabilt, ca 5 cm några meter ut i från land, men väldigt ojämn, finns områden där isen är tunnar. ALLA SOM BETRÄDER ISARNA GÖR DET PÅ EGEN RISK!