Nu närmar vi oss hösten.

Nu närmar vi oss hösten. Fiskeklubben kommer då att sätta ut ca 1,6 ton ädelfisk i sina vatten. Om kortförsäljningen gå bra kan ännu mera fisk sättas ut.
/kassören