Flugbindning

Torsdag 12 jan börjar årets träff för flugbindning, ett antal personer är då i klubblokalen och hjälper varandra att binda flugor, de börjar kl. 19:00