Aktiviteter 2020

3 feb Fisketävling, Pimpeltävling i Gammelhytten INSTÄLLT
Pimpeltävling, tävlingstid: 09:00-13:00
27 feb Sportlovsfiske vid Skribotjärn, Fisketid: 10:00-14:00. INSTÄLLT
8 mar Vinter KM, Hemtjärn INSTÄLLT
26 mar Årsmöte i Folkets Hus Filipstad, kl 18:30
26 apr Arbetsdag i Skribotjärn/Gammelhyttsjön
27-29 apr Arbetsdagar i Potten.
1 maj Tjejnappet, Potten
8-10 maj Filipstadsmässan, Wasahallen
30 maj 24-timmars fisketävling, Skribotjärn

5 juli Sommar-KM, Skillerälven/Daglösen
21 juli Ungdomsfiske, Skillerälven INSTÄLLT
8 aug Gemensam Kräftskiva för alla medlemmar, kl. 15:00
1-8 sep Oxhälja
16 okt Höstmöte i Folkets Hus Filipstad, kl. 18:30
25 okt Forellnappet, Skribotjärn
1 nov Arbetsdag vid Skribotjärn/Gammelhytten
okt-apr Är klubblokalen öppen tisdagar mellan kl. 17:00-19:00

Program och innehåll

Utöver dessa tider kommer arbetsgruppen att genomföra många andra aktiviteter.
ALLA tider är preliminära.
Plats och tid kommer att publiceras i Filipstads Tidning och på fiskeklubbens hemsida.